FISCALITATE ȘI PROCEDURI VAMALE

• acordarea de asistență și consultanță juridică referitor la obligațiile fiscale ale societăților comerciale și persoanelor fizice;
• contestarea deciziilor de impunere și titlurilor executorii emise de organele fiscale pentru persoane fizice și juridice;
• contestarea deciziilor de impunere suplimentare sau a deciziilor emise în urma efectuarii controalelor fiscale;
• asistarea contribuabililor în relațiile cu organele administrației publice sau organele fiscale;
• consultanță privind cadrul general aplicabil în materie, emitere de opinii juridice privind legislatia vamală și fiscală;
• consultanță juridică privind zonele libere, antrepozitele vamale, asistență la îndeplinirea procedurilor specifice;
• asistență legală și consultanță cu privire la operațiunile de export, reexport şi import de mărfuri;
• asistență legală și reprezentare în cazul unor încalcări ale regulilor vamale și raspunderea în cazul săvârșirii unor astfel de acte;
• asistență juridică la efectuarea operațiunilor de control vamal din partea organelor statului;
• asistență și reprezentare în procedurile judiciare de contestare a actelor de control emise de catre autoritatea fiscală și cea vamală.

Comments are closed.