INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII

• obținere de avize și autorizații pentru persoane fizice și juridice în vederea edificării de imobile;
• verificarea regimului tehnic și juridic al imobilului la autoritățile publice competente;
• redactarea și negocierea contractelor de antrepriză;
• negocierea contractelor avand ca obiect finanțarea proiectelor imobiliare;
• redactarea și negocierea contractelor de locațiune;
• asistență juridică și consultanța în legatură cu dobândirea, exercitarea și transferul dreptului de proprietate sau de folosința a imobilelor sau terenurilor;
• redactarea de opinii legale și memorii cu privire la situțtia juridică a imobilului;
• elaborarea, redactarea, negocierea contractelor/antecontractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de ipoteca, închiriere, gaj, donație, locațiune, arendare, rentă viagera, întreținere etc.;
• consultanță cu privire la verificarea actelor de proprietate, de închiriere, verificarea eventualelor litigii, reprezentare în fața notarului, a instituțiilor de credit și a instituțiilor statului;
• asistență juridică și reprezentare în litigii generate de executarea/neexecutarea contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor sau terenurilor;
• asistență juridică și reprezentare în litigiile privind revendicările imobiliare prin care se urmarește retrocedarea imobilelor naționalizate în regimul comunist;
• consultanță, asistență juridică și reprezentare în procedurile de expropiere;
• asistență juridică acordata agențiilor imobiliare prin elaborarea contractelor specifice(contracte de comision, contracte de vizionare);
• asistență juridică și reprezentare în fața instituțiilor statului pentru obținerea documentațiilor cadastrale, înscrierea în Cartea Funciară a drepturilor de proprietate, ale dezmembrămintelor acestuia și ale sarcinilor;
• asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigiile privind dreptul de proprietate;

Comments are closed.