RELAȚII DE MUNCA ȘI SECURITATE SOCIALĂ

• consiliere și redactare de contracte individuale sau colective de muncă, regulamente interne și regulamente de organizare și funcționare, fișe de post;
• elaborarea și redactarea de ordine, decizii, cu privire la încetarea contractului individual de muncă, detașare, etc.;
• redactarea de opinii legale pentru orice problemă de dreptul muncii, precum și în cazul conflictelor de muncă;
• asistență juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;
• contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de muncă;
• asistarea și reprezentarea în litigile privitoare la plata salariilor și a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii;
• asistență juridică și consultanță cu privire la sistemul public de pensii:
– stabilirea cuantumului pensiei;
– calcularea, recalcularea pensiilor;
– pensia anticipata;
– pensia de invaliditate;
– pensiile speciale;
• asistență juridică și consultanță cu privire la alte drepturi de asigurari sociale precum :
– indemnizația pentru creșterea copilului;
– indemnizația de somaj;
– ajutor social;
– salarii compensatorii;
– prime de instalare s.a.
• asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecata în litigiile generate de conflictele din domeniul protecției sociale.

Comments are closed.