DREPT CIVIL

• asistență și reprezentare în litigii civile, redactarea și sustinerea actiunilor civile în instanțele de judecată în toate fazele procesuale;
• consultanță în diverse aspecte privind aplicarea legii civile;
• obținere de avize și autorizatii pentru persoane fizice și juridice;
• negociere, redactare, modificare și încetare de contracte civile;
• asistență și reprezentare în faza de executare silită;
• asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
• drept succesoral: consultanță și asistență juridică, litigii;
• revendicări imobiliare;
• recuperare debite provenite din contracte civile: împrumut, vânzare-cumpărare, donație, mandat etc.;
• înscrieri în Cartea Funciară ale drepturilor de proprietate, ale dezmembrămintelor acestuia (dreptul de uz, uzufruct, superficie, folosință, abitație) și ale sarcinilor (ipoteci și privilegii imobiliare);
• acțiuni în prestație tabulară;
• asistență și reprezentare la notariat, în fața notarului public.

Comments are closed.