ASIGURĂRI

• analiză juridică și avizare pentru legalitate a activității asiguratorilor, fondurilor de pensii și a brokerilor de asigurare sau a agenților de asigurare ;
• analiza și avizarea pentru legalitate a documentației de fundamentare pentru dosarele de autorizare și avizare, inclusiv a modificărilor survenite în documentația care a stat la baza autorizării sau avizării entităților implicate în sistemul pensiilor private, precum și a actelor subsecvente emise de autorități ;
• activitatea de analizare și formulare de raspunsuri în cazurile contestațiilor entităților implicate în sistemul de asigurari și al pensiilor private și în cadrul procedurii de contencios administrativ ;
• analizarea și avizarea pentru legalitate a actelor individuale (hotărâri, decizii, avize, proceduri) emise asiguratorilor și fondurile de pensii, precum și a intermediarilor în asigurări ;
• formularea de raspunsuri la adresele entităților implicate în sistemul de asigurări și în sistemul de pensii private, precum și ale persoanelor fizice și juridice ;
• participarea la definitivarea proiectelor de protocoale de colaborare în domeniul asigurărilor și al pensiilor private cu instituții ale statului și a actelor adiționale aferente acestora , pensii, formularea de opinii juridice și clarificarea unor situații de interpretare a legislației în domeniu ;
• monitorizarea continuă a legislației nou intrată în vigoare cu aplicabilitatea domeniului de activitate și formularea unor analize juridice privind aparițiile legislative și consecințele aplicării acestora în sistem și chiar cu participarea efectivă la elaborarea proiectelor de acte normative;
• consultanța, asistența și reprezentarea juridică a asiguratorilor, reasiguratorilor, fondurilor de pensii și intermediarilor în asigurări, precum și asiguraților în domeniul asigurărilor.

Comments are closed.