ACTE ADMINISTRATIVE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

• asistență privind elaborarea și redactarea de cereri și contestații în legatura cu actele administrative emise de autorități ale administrației centrale sau locale sau de instituții cu atribuții administrative;
• consultanță și asistență juridică în legatura cu documentatia necesară obținerii de autorizatii sau avize emise de autoritățile publice;
• intocmire documentații necesare participării la licitații ;
• asistență juridică cu privire la elaborarea, negocierea, executarea și încetarea contractelor administrative;
• asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de contencios administrativ în legatură cu litigiile privitoare la anularea actelor administrative emise de autorități ale administrației publice sau centrale;
• asistență juridică acordată instituțiilor publice în probleme legate de actele administrative, efectele actelor administrative precum și în problemele legate de activitatea de control;
• consultanță cu privire la legislatia funcționarilor publici, precum și reprezentare în litigii generate de raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sau de drepturile salariale ale acestora.
• elaborarea, redactarea de plângeri sau contestații împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;
• asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecata în legatură cu litigiile referitoare la contestarea/anularea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;

Comments are closed.