SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI CONSULTANȚA COMERCIALĂ

• Înființari societați comerciale de toate tipurile;
• deschidere puncte de lucru, filiale, sucursale;
• deschiderea de reprezentanțe ale unor societăți comerciale străine pe teritoriul României;
• proceduri de modificare(completare) a actelor constitutive ale societăților comerciale:
– schimbare/prelungire durata sediu social
– modificare durata de existența a societății
– includere/excludere asociați(cesiune parți sociale)
– schimbare denumire
– inregistrare emblemă societate comerciala
• atestarea diverselor documente, precum și activități fiduciare;
• fuziunea agenților economici;
• achiziția unui agent economic sau a activelor acestuia;
• divizarea societăților comerciale;
• dizolvarea, lichidarea și radierea societăților comerciale;
• contracte incidente agenților economici referitoare la managementul și funcționarea societăților comerciale(contracte de administrare, de management etc.);
• redactarea regulamentelor de funcționare și organizare a societăților comerciale;
• obtinerea de avize și autorizații incidente în activitatea societăților comerciale;
• organizarea sedințelor organelor statutare, asistența la ședintele organelor statutare și redactarea documentelor emise de către acestea;
• litigii între asociați/acționari cu privire la desfășurarea activității societății, retrageri din societatea comerciala, contestarea Hotarârilor AGA;
• litigii legate de concurența comercială și concurența neloiala;
• litigii pentru recuperarea creanțelor comerciale;
• asistarea și reprezentarea în cursul procedurii insolvenței și falimentului – asistarea și reprezentarea clienților la adunările creditorilor, la actele efectuate de administratorul judiciar/lichidator, asistare și reprezentare în vederea soluționării contestațiilor la tabelul creanțelor, asistarea și reprezentarea intereselor debitorului în raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator și judecatorul sindic pe parcursul întregii proceduri reglementate de legea nr. 85/2006;
• asistarea în timpul negocierilor, redactarea, modificarea și urmărirea executării contractelor de: vânzare-cumpărare de bunuri mobile și imobile, de leasing financiar și operațional, contracte de credit bancar, contracte de asociere în participațiune, de prestări servicii (antrepriza, transport), contracte de franciză, distribuție comercială;
• elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene și modalități de plată, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea plății prețului, interpretarea clauzelor contractuale, rezilierea contractelor, proceduri privind obligarea la îndeplinirea fortața a obligațiilor;
• redactarea de note legale cu privire la alte probleme apărute în cursul activității societății comerciale și a angajaților acesteia.

Comments are closed.